Skip to main content

Na nasledujúcich pár riadkoch by sme sa chceli podeliť o náš workflow pri vytváraní fantasy obrázku – Armáda trolov. Samotný 3D model bol vytvorený v programe Zbruh.
Na začiatku sme použili nástroj Zsphere na vytvorenie lowpoly modelu trola(obr.1).

Obr. 1

Na vytvorenie brnenia a zbraní sme použili extract tool a insert mesh brush so zapnutým curve mode.
Pre vytvorenie jemných detailov bol použitý standard brush s rozličnými alpha maskami a taktiež damstand brush.
Ďalším krokom bolo nastavenie želanej pózy trola. Na tento účel sme použili ZRig techniku (obr.2).

Obr. 2

Manogel (zbraň, ktorú trol ťahá na obrázku za sebou) bola vymodelovaná z jednoduchým boxov. Rebrík a lešenia boli vytvorené pomocou insert mesh brush (obr.3).

Obr. 3

Armáda je vytvorená pomocou nanomesh techniky. Vymodelovaných bolo niekoľko variácií vojakov, ktorý boli následne oddelený od povrchu modelu a potom pomocou nanomesh rozkopírovaný na niekoľko stoviek (obr. 4).

Obr. 4

Po vytvorení armády, trola boli nakoniec vytvorené útesy s použitím dynamesh(obr. 5).

Obr. 5

Celý model mal cca 60 mil. polygónov. Pred exportom do 3dsmax bol celý model zredukovaný pomocou decimation master na cca 10% originálnej veľkosti.
V programe 3ds Max bol model nasvietení pomocou HDR mapy v enviroment slote a pomocou niekoľkých vray spehere lights. Následne boli aplikované jednoduché vray standard materiály. Na vytvorenie jemných chĺpkov bol použitý vray hair and fur. Obrázok bol vyrenderovaný s niekoľkými element pasmi, ktoré boli použité pri postprodukcii vo photoshope (obr. 6).

Obr. 6

Na dokončenie obrázku a navodenie správnej atmosféry bola použitá matte painting technika.