Skip to main content

Nedávno sme sa opäť zapojili do súťaže vyhlásenej na Artstation s názvom : NVIDIA Metropia 2042 Interiors of the Future.

Úlohou bolo vytvoriť 3D model a render interiéru budúcnosti.

Na začiatku ako pri každom projekte bolo treba načerpať inšpiráciu..

Ako podklad pre vytvorenie 3D modelu poslúžil koncept v podobe škice , ktorú som vytvoril.

Samotný 3d model bol vytvorený v 3DS Maxe + Zbrush a natextúrovaný v Substance Paintery.

Finálne obrázky vyrenderované pomocou V-ray.