Skip to main content

Prijali sme novú výzvu a s nadšením sme sa zapojili do súťaže Ancient Civilizations: Lost and Found, ktorú vyhlásilo Artstation. Súťaž pozostáva z 2 levelov a viacerých kategórií ako koncept art, dizajn charakterov, dizjan prostredia a iné. V prvej fáze kreslíme koncepty pre kategóriu – Ancient Civilizations: Lost & Found – Character Design.
Viac info o súťaži https://www.artstation.com/contests

Naše príspevky do súťaže nájdete tu: https://www.artstation.com/contests/ancientcivilizations/challenges/14/submissions/13901?sorting=latest