Skip to main content
 

Grafické služby

3D animácie

Naše grafické štúdio ponúka profesionálne 3D animácie pre reklamné a prezentačné účely. 3D animácie sú cenovo dostupné a prinášajú možnosť zobrazenia reálnych alebo neexistujúcich vecí. Majú široké uplatnenie v rozličných oblastiach ako napr. v zdravotníctve, strojárstve, stavebníctve a iných.

Animácia charakterov

Vytvorením spojenia medzi model- textúra a kostra je možné vytvoriť funkčný model charakteru, ktorý je použiteľný na animovanie. Dokážeme vytvoriť rôznorodé modely postáv, zvierat a uviesť ich do pohybu.

Výhody  animácie oproti videu

Vďaka 3D animácii možno vytvoriť ľubovolné zábery vo virtuálnom prostredí za zlomok ceny oproti živému natáčaniu v interiéri alebo exteriéri, čo grafikovi poskytuje nekonečnú tvorivú slobodu.

3D animácia angioplastika

3D animácia rodinné domy

Moderná Villa 3D animácia

Showreel 2022

Okuliare 3D animácia

Robotické srdce 3D animácia

Fantasy strojovňa 3D animácia

Fantasy strojovňa 3D animácia