Grafické služby

3D animácie

Naše grafické štúdio ponúka profesionálne 3D animácie pre reklamné a prezentačné účely. 3D animácie sú cenovo dostupné a prinášajú možnosť zobrazenia reálnych alebo neexistujúcich vecí. Majú široké uplatnenie v rozličných oblastiach ako napr. v zdravotníctve, strojárstve, stavebníctve a iných.

Animácia charakterov

Vytvorením spojenia medzi model- textúra a kostra je možné vytvoriť funkčný model charakteru, ktorý je použiteľný na animovanie. Dokážeme vytvoriť rôznorodé modely postáv, zvierat a uviesť ich do pohybu.

Výhody  animácie oproti videu

Vďaka 3D animácii možno vytvoriť ľubovolné zábery vo virtuálnom prostredí za zlomok ceny oproti živému natáčaniu v interiéri alebo exteriéri, čo grafikovi poskytuje nekonečnú tvorivú slobodu.

Moderná Villa 3D animácia

Showreel 2022

Okuliare 3D animácia

Fantasy strojovňa

Fantasy strojovňa