Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Predmet

Vaša správa

Kde nás nájdete

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Miestnosť BD 017
Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovensko

Kontaktné údaje

FIVE DIMENSIONS s.r.o.
Adresa: Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin, Slovensko
Telefón:  +421 944 057 604
Email: design@5dimensions.sk
IČO: 31421407
DIČ: 2020384190
IČ DPH: SK2020384190
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina odd. Sro, vl.č. 15161/L