3D postava do animácie

By január 23, 2017Novinky

Podarilo sa nám dokončiť 3D model postavy, ktorá bude mať hlavnú úlohu v pripravovanej animácii „Heart engine“.
3D model postavy vychádza z nami vytvoreného detailného konceptu .  Na obrázkoch dole je niekoľko testovacích renderov …